بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی و مقایسه روش های موجود

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی تحلیلی دیوارهای برشی فولادی و مقایسه آیین های موجود طراحی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شبیه سازی نرخ اتلاف انرژی در سیستم اختلاط مایع-مایع امتزاج ناپذیر

۱۷۵۰۰ تومان
0