دانلود پایان نامه

بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL

۱۷۵۰۰ تومان
0