اثر تغییر طول تیر پیوند بر رفتار لرزه‌ای قابهای فولادی با مهاربند واگرا

۱۷۵۰۰ تومان