فروش پایان نامه

شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات روانی ناشی از مخارج کمرشکن سلامت

۱۷۵۰۰ تومان
0