دانلود پایان نامه

اثر ۸ هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود برخی قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران ۷ تا ۸ سال دارای اختلال هماهنگی رشدی

۱۷۵۰۰ تومان
0