دانلود پایان نامه

بررسی روش‌های اقتباس از داستان‌ دینی برای تبدیل به فیلمنامه

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تکنیکهای طنز در ادبیات داستانی نوجوان دهه‌ی هشتاد

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر لغات بیگانه درادبیات داستانی دوره معاصر

۱۷۵۰۰ تومان
0