دانلود پایان نامه

آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان طی ۲۴ سال اخیر( ۱۳۶۸ الی ۱۳۹۱ )

۱۷۵۰۰ تومان