دانلود پایان نامه

بررسی عوامل موثر بر واکنش‌های رفتاری بازدید‌کنندگان از مقصدهای گردشگری استان گیلان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

۱۷۵۰۰ تومان
0