دانلود پایان نامه

تعیین میزان تاثیر اجزاء مختلف آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت تولید نرم‌افزار

۱۷۵۰۰ تومان