دانلود پایان نامه

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب شعار تبلیغاتی بانک با کمک روش FANP (مورد : بانک تجارت)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی ( E-WOM ) بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی ازدیدگاه مصرف کنندگان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان (مطالعه موردی: رستورانهای شهر رشت)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر)

۱۷۵۰۰ تومان
0