دانلود پایان نامه

ارزیابی رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV)

۱۷۵۰۰ تومان