دانلود پایان نامه

میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه» با ارزش‌های اخلاقی اسلام

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی جامعه‌شناختی بحران‌هویت درجامعه معاصر ایران

۱۷۵۰۰ تومان
0