دانلود پایان نامه

بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون

۱۷۵۰۰ تومان
0