دانلود پایان نامه

بررسی عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی عوامل رضایت‌مندی بیمه شدگان طلایی در بیمارستان‌های خصوصی سطح رشت

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک

۱۷۵۰۰ تومان
0