دانلود پایان نامه

تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی

۱۷۵۰۰ تومان