دانلود پایان نامه

تاثیر مانورهای نظامی در استراتژی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر پذیری تحولات ژئوپلیتیک ایران از استراتژی آمریکا در خاورمیانه

۱۷۵۰۰ تومان
0