دانلود پایان نامه

بررسی تاثیرات میانجی گری سبک رهبری تحول گرا بر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای

۱۷۵۰۰ تومان
0