استفاده از مهاربندی فولادی در بهسازی لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح

۱۷۵۰۰ تومان