دانلود پایان نامه

مهاجرت از شهر به روستا مطالعه موردی روستای کاظم آباد از توابع شهرستان رباط کریم

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر در اشتغال مجدد بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی

۱۷۵۰۰ تومان
0