دانلود پایان نامه

بررسی میزان اعتبار اخبار ساعت ۲۱ سیما شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

عوامل موثر بر نگرش و نیت استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات رزرو اینترنتی در صنعت هتل داری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی

۱۷۵۰۰ تومان
0