دانلود پایان نامه

بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

۱۷۵۰۰ تومان