دانلود پایان نامه

مقایسه ابعاد سلامت عمومی دانش آموزان پسر سال سوم هنرستان تربیت بدنی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی بیماران جراحی بای پس عروق کرونر

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن مدارس استثنایی و عادی در شهر کرج

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثر یک دوره برنامه تمرینی پیلاتس بر آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی و افسردگی

۱۷۵۰۰ تومان
0