دانلود پایان نامه

بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت

۱۷۵۰۰ تومان
0