دانلود پایان نامه

بررسی رابطه میان اقلام تعهدی وعدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام

۱۷۵۰۰ تومان
0