دانلود پایان نامه

روش‌های آماری در المان محدود و کاربرد آن در انتقال حرارت

۱۷۵۰۰ تومان