رنگرزی الیاف پلی آمید با مواد رنگزای نفتالیمید

۱۷۵۰۰ تومان