دانلود پایان نامه

مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا دردو فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه در وضعیت های مختلف

۱۷۵۰۰ تومان
0