دانلود پایان نامه

مروری بر سیستم های تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری

۱۷۵۰۰ تومان