دانلود پایان نامه

موازی سازی الگوریتم Ant Colony و کاربرد آن در امنیت شبکه

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه یک روش تشخیص بات نت های نظیر به نظیر(P2P) مبتنی بر تشابه خوشه ای

۱۷۵۰۰ تومان
0