دانلود پایان نامه

ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7

۱۷۵۰۰ تومان