دانلود پایان نامه

طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امکان¬سنجی بهره¬گیری از انرژی¬های تجدیدپذیر در استان هرمزگان با تاکید بر انرژی¬های بادی و خورشیدی

۱۷۵۰۰ تومان
0