دانلود پایان نامه

مدلسازی ریاضی بازیافت انرژی از گاز های زاید پالایشگاهی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهینه سازی واحد شکست کاتالیستی بستر سیال (FCCU)

۱۷۵۰۰ تومان
0