دانلود پایان نامه

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

۱۷۵۰۰ تومان
0