دانلود پایان نامه

خازن گذاری احتمالی در سیستم‌های توزیع نامتعادل در حضور تولیدات پراکنده (DG) با استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته‌ای ذرات (PSO)

۱۲۵۰۰ تومان

خازن گذاری در شبکه های توزیع برای کاهش تلفات و بهبود ضریب توان

۱۲۵۰۰ تومان
0