مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با بهره گرفتن از تکنیک­های داده‌کاوی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه‌ی یک رویکرد نوین مبتنی بر داده‌کاوی، به منظور بهبود کیفیت هشدارها در سیستم‌های تشخیص نفوذ

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

داده‌کاوی، به منظور بهبود کیفیت هشدارها در سیستم‌های تشخیص نفوذ

۱۷۵۰۰ تومان
0