ارزیابی ضرایب رفتار قابهای بتن آرمه با دیوار برشی متداول در ایران با استفاده از روند آئین نامه FEMA P695

۱۷۵۰۰ تومان

اثر نامنظمی در ارتفاع بر روی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی

۱۷۵۰۰ تومان

اثر تغییر طول تیر پیوند بر رفتار لرزه‌ای قابهای فولادی با مهاربند واگرا

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تطبیقی شبه جمله در دستور زبان فارسی و عربی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات انگلیسی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پیرنگ در داستان های مثنوی معنوی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اساطیر در خمسه نظامی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی آرمان‌شهر مولانا در مثنوی معنوی

۱۲۵۰۰ تومان
0