دانلود پایان نامه

پژوهش مقایسه‌ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نیایش و ستایش معبود در اشعار شاعران برجسته سبک عراقی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذکر نماذجَ من الترادف

رایگان
دانلود پایان نامه

شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و مقایسه تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و سنجش میزان سازگاری و رابطه آن با تیپ های شخصیتی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی

۱۲۵۰۰ تومان
0