دانلود پایان نامه

امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن جهت بسته بندی مواد غذایی

۱۲۵۰۰ تومان

امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن

۱۲۵۰۰ تومان

سنتز و شناسایی کمپلکس Ho-POSS با کاربرد در پوشش‌دهی در ابزار پزشکی

۱۲۵۰۰ تومان

جذب یون‌های فلزات سنگین با استفاده از نانو کامپوزیت‌های کیتوسان/گرافن

۱۲۵۰۰ تومان

تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت های پلی متیل متاکریلات

۱۲۵۰۰ تومان

تهیه نانوکامپوزیت های هیبریدی بر پایه رزول/گرافن/الیاف کربن

۱۲۵۰۰ تومان

تهیه نانو کامپوزیت‌های هیبریدی بر پایه رزین یورتان

۱۲۵۰۰ تومان

تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر

۱۲۵۰۰ تومان
0