امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن

۱۲۵۰۰ تومان

سنتز و شناسایی کمپلکس Ho-POSS با کاربرد در پوشش‌دهی در ابزار پزشکی

۱۲۵۰۰ تومان

جذب یون‌های فلزات سنگین با استفاده از نانو کامپوزیت‌های کیتوسان/گرافن

۱۲۵۰۰ تومان

تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت های پلی متیل متاکریلات

۱۲۵۰۰ تومان

تهیه نانوکامپوزیت های هیبریدی بر پایه رزول/گرافن/الیاف کربن

۱۲۵۰۰ تومان

تهیه نانو کامپوزیت‌های هیبریدی بر پایه رزین یورتان

۱۲۵۰۰ تومان

تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر

۱۲۵۰۰ تومان
0