شبیه سازی رواناب روزانه با استفاده از الگوریتم PSO در بهینه سازی مدل های حوضه آبریز

۱۷۵۰۰ تومان

سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی

۱۷۵۰۰ تومان

روش‏های بازیافت پسماند جامد حاصل از پالایش مجدد روغن‏ موتور کارکرده

۱۷۵۰۰ تومان

روش MBR در تصفیه اختلاط فاضلاب‌های شهری و صنعتی با هدف بازیافت پساب در چرخه تولید و مدل سازی آن

۱۷۵۰۰ تومان

رفتار لرزه ای ساختمان بنایی بهسازی شده با دیوار برشی بتن مسلح

۱۷۵۰۰ تومان

رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باکسی پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله

۱۷۵۰۰ تومان

در مهندسی ژئوتکنیک-کاربرد مدل هذلولوی اصلاح شده برای پیش بینی رفتار مکانیکی خاک های غیر اشباع

۱۷۵۰۰ تومان

توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های فولادی مسکونی در شهر کرد

۱۷۵۰۰ تومان

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک

۱۷۵۰۰ تومان

ارائه متدولوژی مکانیابی تجهیزات کنترلی و نظارتی ITS در جهت کاهش تصادفات

۱۲۵۰۰ تومان
0