دانلود پایان نامه

بررسی روش های فشرده سازی صوت (CELP) و کاربرد آن در موبایل

۱۷۵۰۰ تومان