توسعه شاخص های عملکردی و تحلیل میدانهای شهری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امکان‌سنجی و ارزیابی تطبیقی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند روش‌شناسی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین مدل تعالی سازمانی (EFQM) و عملکرد آموزش و پرورش شهرستان جغتای

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امکان‌سنجی و ارزیابی تطبیقی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند روش‌شناسی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی استان گیلان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه (مورد مطالعه: استان گیلان)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک: با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس ( مدارس متوسطه غرب استان گیلان )

۱۷۵۰۰ تومان
0