دانلود پایان نامه

چگونگی راه یابی مولفه های دینی فرهنگ عامه در فیلم های ایرانی با بررسی فیلم به همین سادگی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه مردم شناختی تاریخچه و اعتقادات ایل کاکاوند قزوین

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اهمیت اسطوره سازی دینی برای کودکان در رسانه ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سازماندهی فضایی خانه و فرهنگ مطالعه موردی: خانه‌های تاریخی کاشان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

فرهنگ عامه مردم منطقه گنجان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

فرهنگ و ادبیات عامه شهرستان ارزوئیه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

فرهنگ عامه مردم راور

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

فرهنگ عامه مردم بخش صوغان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی جامعه‌شناختی بحران‌هویت درجامعه معاصر ایران

۱۲۵۰۰ تومان
0