دانلود پایان نامه

چگونگی راه یابی مولفه های دینی فرهنگ عامه در فیلم های ایرانی با بررسی فیلم به همین سادگی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه مردم شناختی تاریخچه و اعتقادات ایل کاکاوند قزوین

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اهمیت اسطوره سازی دینی برای کودکان در رسانه ها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سازماندهی فضایی خانه و فرهنگ مطالعه موردی: خانه‌های تاریخی کاشان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

فرهنگ عامه مردم منطقه گنجان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

فرهنگ و ادبیات عامه شهرستان ارزوئیه

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

فرهنگ عامه مردم راور

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

فرهنگ عامه مردم بخش صوغان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی جامعه‌شناختی بحران‌هویت درجامعه معاصر ایران

۱۷۵۰۰ تومان
0