دانلود پایان نامه

مکانیسم های شکست در سیستم های آلیاژی و نانو کامپوزیت ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه روش های سنتی و جدید برای افزایش خواص مکانیکی NR/BR

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد مواد سطح فعال در خوردگی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

علوم و تکنولوژی پیش آغشته ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

علم کیمیاگری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ساخت ترموپلاستیک الاستومر بر پایه لاستیک بازیافتی و پلی اتیلن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تعیین توزیع نانو ذرات در مذاب آلیاژهای پلیمری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پوشش های خود تمییز شونده(سطوح فراابگریز)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پلیمریزاسیون امولسیونی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی روشهای فرایندی و آماده سازی نانو کامپوزیت های پلیمری

۱۲۵۰۰ تومان
0