دانلود پایان نامه

بررسی تکنیکهای طنز در ادبیات داستانی نوجوان دهه‌ی هشتاد

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تطبیقی شبه جمله در دستور زبان فارسی و عربی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات انگلیسی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پیرنگ در داستان های مثنوی معنوی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اساطیر در خمسه نظامی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی آرمان‌شهر مولانا در مثنوی معنوی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ارجاع گفتمانی در زبان فارسی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ادبی و موسیقایی هفت اثر از آثار موسیقی استاد محمدرضا شجریان

۱۲۵۰۰ تومان
0