ارائه ‏ی یک روش تحلیلی جدید برای تعیین رفتار پی‏های سطحی مستقر بر خاک مسلح

۱۷۵۰۰ تومان

اثر نامنظمی در ارتفاع بر روی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تکنیکهای طنز در ادبیات داستانی نوجوان دهه‌ی هشتاد

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تطبیقی شبه جمله در دستور زبان فارسی و عربی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات انگلیسی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پیرنگ در داستان های مثنوی معنوی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اساطیر در خمسه نظامی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی آرمان‌شهر مولانا در مثنوی معنوی

۱۷۵۰۰ تومان
0