ارائه ‏ی یک روش تحلیلی جدید برای تعیین رفتار پی‏های سطحی مستقر بر خاک مسلح

۲۷۵۰۰ تومان

اثر نامنظمی در ارتفاع بر روی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تکنیکهای طنز در ادبیات داستانی نوجوان دهه‌ی هشتاد

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تطبیقی شبه جمله در دستور زبان فارسی و عربی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات انگلیسی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پیرنگ در داستان های مثنوی معنوی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اساطیر در خمسه نظامی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی آرمان‌شهر مولانا در مثنوی معنوی

۲۷۵۰۰ تومان
0