دانلود پایان نامه

بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط استان تهران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امکان‌سنجی و ارزیابی تطبیقی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند روش‌شناسی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت

۱۷۵۰۰ تومان
0