دانلود پایان نامه

امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن جهت بسته بندی مواد غذایی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پیش آغشته های فنولی-الیاف شیشه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های پلیمری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تغییر خواص فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بتن های پلیمری

۱۲۵۰۰ تومان

آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد

۱۲۵۰۰ تومان

امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن

۱۲۵۰۰ تومان

سنتز و شناسایی کمپلکس Ho-POSS با کاربرد در پوشش‌دهی در ابزار پزشکی

۱۲۵۰۰ تومان

جذب یون‌های فلزات سنگین با استفاده از نانو کامپوزیت‌های کیتوسان/گرافن

۱۲۵۰۰ تومان

تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت های پلی متیل متاکریلات

۱۲۵۰۰ تومان
0