معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)

۱۱۰۰۰ تومان

فاصله مورد نیاز ساختمانهای با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله، باتحلیل غیر خطی

۱۴۰۰۰ تومان
دانلود پایان نامه آب و فاضلاب

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

۱۶۵۰۰ تومان

بررسی پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پلی الفین ها و رابرها

۲۵۰۰۰ تومان
0