مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با بهره گرفتن از تکنیک­های داده‌کاوی

۲۷۵۰۰ تومان

تعیین نقش مولفه های مدیریت دانش با نوآوری و توانمندسازی کارکنان در سازمانها

رایگان
دانلود پایان نامه

تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تاثیر سرمایه فکری به عنوان ابزار مدیریت دانش برعملکرد مالی صنعت بانکداری

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش در شرکت لینا نیک

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر مدیریت دانش(KM) بر موفقیّت مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی استان گیلان (با تاکید بر نقش تعدیل گری مدیریت دانش)

۲۷۵۰۰ تومان
0