دانلود پایان نامه

سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های جدید به منظور بهره برداری در کاربردهای تجزیه ای

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تهیه نانولوله کربنی چند دیواره پوشش داده‌شده با پلی آنیلین به‌عنوان جاذب

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی خواص فیزیکی فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل

۱۲۵۰۰ تومان

آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد

۱۲۵۰۰ تومان

تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت های پلی متیل متاکریلات

۱۲۵۰۰ تومان
0