دانلود پايان نامه

تجزیه و تحلیل مصرف آب در استان کرمان با استفاده از داده ستانده منطقه ای

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پايان نامه

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پايان نامه

تأثیر نرخ بهره بر بازده سهام صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پايان نامه

تأثیر مخارج دولت روی سلامت و بهداشت بر رشد اقتصادی ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پايان نامه

تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پايان نامه

تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی در کشور های نفت خیز منا

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پايان نامه

تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه و شمال آفریقا

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پايان نامه

تاثیر افزایش درآمدهای نفتی بر رشد بخش صنعت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پايان نامه

تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پايان نامهv

پیش‌بینی رویگردانی مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

۱۲۵۰۰ تومان
0