دانلود پایان نامه

تحلیل تداخلات الکترومغناطیسی در سیستم کامل محرک بهمراه ارائه یک مدل جدید فرکانس بالای موتور سه فاز وسیستم محرک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

افزایش قابلیت اطمینان و راندمان منابع توان پالسی مورد استفاده در پلاسما

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روش بهینه‌سازی پارامترهای پایدارسازهای سیستم قدرت تک ماشینه با الگوریتم جستجوی هارمونی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

واکاوی پارسنج های انتقال داده با فیبر نوری بر پایه مدولاسیون آشوبگونه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نهان نگاری در تصاویر سه بعدی بر اساس ویژگی عمق

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ناحیه بندی عنبیه با استفاده از ویژگیهای مبتنی بر بافت روشنایی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مکان‏یابی همزمان منابع تولید پراکنده و کلیدها در شبکه توزیع

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه عددی مشخصات گذرای ترانزیستورهای اثرمیدانی مبتنی بر نانو نوارهای گرافن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدیریت سمت تقاضا و شارژ و دشارژ ماشین برقی با استفاده از تئوری بازی ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار

۱۲۵۰۰ تومان
0